دریافت فایل

دانلود كتب و نرم افزار دارويي

منوی اصلی

بخش های اصلی سایت

دسته بندی ها

لیست موضوعات سایت

مطالب پربازدید

لیست مطالب براساس بازدید

لینک همکاران

ثبت لینک سایت شما

اطلاعات آماری

آمار بازدیدها ، آنلاین ها و ...

 • افراد آنلاین : 9
 • ورودی گوگل امروز : 0
 • تعداد کل مطالب : 2366
 • تبادل لینک با : 116 سایت
 • بازدید امروز : 1270
 • بازدید دیروز : 1457
 • بازدید این هفته : 7887
 • بازدید این ماه : 24272
 • بازدید کل : 71785
 • تعداد نظرات :
 • ارسال روزانه :
 • نظرات روزانه :

موارد مصرف‌: محلولهای‌ حاوی‌ آلبومین‌در درمان‌ فوری‌ کمی‌ حجم‌ خون‌ همراه‌ یابدون‌ شوک‌، کمی‌ پروتئین‌ خون‌، دربیمارانی‌ که‌ دچار سوختگیهای‌ شدیدشده‌اند، به‌منظور حفظ حجم‌ پلاسما وغلظت‌ پروتئین‌ و جلوگیری‌ از غلیظشدن‌خون‌، به‌عنوان‌ داروی‌ کمکی‌ برای‌رقیق‌نمودن‌ خون‌ در اعمال‌ جراحی‌ بای‌پس‌ قلبی‌ ـ عروقی‌ و همچنین‌ برای‌ کنترل‌خیز در نفروز حاد یا سندرم‌ حاد نفروتیک‌در بیمارانی‌ که‌ به‌درمان‌ با سیکلوفسفامیدو کورتیکواستروئید پاسخ‌ نمی‌دهند، و نیزدر درمان‌ کمکی‌ پانکراتیت‌ یا عفونتهای‌داخل‌ حفره‌ شکم‌ مصرف‌ می‌شود. محلول‌غلیظ آلبومین‌ به‌صورت‌ کمکی‌ در درمان‌بیماران‌ تحت‌ همودیالیز و نارسایی‌ حادکبدی‌ زیادی‌ بیلی‌روبین‌ خون‌ نوزادان‌مصرف‌ می‌شود.

مکانیسم‌ اثر: آلبومین‌ یک‌ تنظیم‌کننده‌ مهم‌حجم‌ خون‌ در گردش‌ است‌ و ۸۰ ـ۷۰درصد فشار انکوتیک‌ پلاسما را ایجادمی‌کند.

انفوزیون‌ محلول‌ ۵ درصد آلبومین‌ از نظرایجاد فشار انکوتیک‌ معادل‌ با حجم‌مساوی‌ از پلاسما است‌ و حجم‌ خون‌ رابه‌میزان‌ تقریبا برابر با حجم‌ آلبومین‌انفوزیون‌ شده‌ افزایش‌ می‌دهد. آلبومین‌سبب‌ افزایش‌ موقت‌ حجم‌ خون‌ می‌شود که‌منجر به‌کاهش‌ غلظت‌ و ویسکوزیته‌ خون‌می‌شود.

فارماکوکینتیک‌: نیمه‌ عمر دفع‌ دارو ۲۰ـ۱۵روز است‌. رقیق‌شدن‌ خون‌ ناشی‌ ازمصرف‌ این‌ فرآورده‌ طی‌ چند دقیقه‌ بروزمی‌کند. طول‌ اثر دارو به‌حجم‌ اولیه‌ خون‌بستگی‌ دارد. اگر حجم‌ خون‌ کاهش‌ یافته‌باشد، افزایش‌ حجم‌ به‌مدت‌ چند ساعت‌باقی‌ می‌ماند. در بیمارانی‌ که‌ حجم‌ خون‌آنها طبیعی‌ است‌، اثر دارو به‌مدت‌ کمتری‌باقی‌ خواهد ماند.

موارد منع‌ مصرف‌: این‌ دارو در کم‌خونی‌شدید، نارسایی‌ قلبی‌، زیادی‌ حجم‌ خون‌ وخیز ریوی‌ نباید مصرف‌ شود.

هشدارها: ۱ ـ سرعت‌ انفوزیون‌ محلول‌حاوی‌ آلبومین‌ باید ۲ml/minـ۱ باشد.باوجود این‌، سرعت‌ انفوزیون‌ و حجم‌ تام‌آلبومین‌ مورد نیاز باید براساس‌ پاسخ‌همودینامیک‌ بیمار تعیین‌ شود.

۲ ـ آلبومین‌ باوراپامیل‌ هیدروکلراید،محلولهای‌ حاوی‌ الکل‌، محلولهای‌اسیدآمینه‌ و چربی‌ امولسیونه‌ ناسازگاری‌دارد.

عوارض‌ جانبی‌: نارسایی‌ احتقانی‌ قلب‌،کاهش‌ قابلیت‌ انقباضی‌ عضله‌ قلب‌،خیزریوی‌ و احتباس‌ آب‌ و املاح‌ بامصرف‌این‌ دارو گزارش‌ شده‌ است‌.

نکات‌ قابل‌ توصیه‌: ۱ ـ محلول‌های‌ حاوی‌آلبومین‌ را می‌توان‌ بدون‌ درنظر گرفتن‌گروه‌ خونی‌، به‌بیماران‌ تزریق‌ نمود.

۲ ـ محلول‌ حاوی‌ آلبومین‌ را می‌توان‌ بدون‌رقیق‌نمودن‌ یا پس‌ از رقیق‌کردن‌ بامحلول‌تزریقی‌ کلرورسدیم‌ ۰/۹ درصد یا محلول‌تزریقی‌ دکستروز ۵ درصد مصرف‌ نمودنباید از آب‌ استریل‌ برای‌ تزریق‌ برای‌ این‌منظور استفاده‌ نمود.

مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: برای‌ افزایش‌ حجم‌ خون‌ ۲۵گرم‌ آلبومین‌ باسرعتی‌ که‌ بیمار می‌تواندتحمل‌ کند، انفوزیون‌ وریدی‌ می‌شود. درصورت‌ عدم‌ پاسخ‌ طی‌ ۳۰ـ۱۵ دقیقه‌، این‌مقدار مصرف‌ را می‌توان‌ تکرار نمود. درکاهش‌ پروتئین‌ خون‌، ۷۰ـ۵۰ گرم‌ ازمحلول‌ ۲۰ درصد، با سرعت‌ ۱۰۰ میلی‌لیترطی‌ ۴۰ـ۳۰ دقیقه‌ انفوزیون‌ وریدی‌می‌شود. در سوختگی‌های‌ شدید، پس‌ ازتجویز حجم‌های‌ زیاد از محلولهای‌ تزریقی‌و حفظ حجم‌ پلاسما، پس‌ از ۲۴ ساعت‌،ابتدا ۲۵ گرم‌ انفوزیون‌ وریدی‌ می‌شود وسپس‌ مقدار مصرف‌ باید به‌گونه‌ای‌ تنظیم‌شود که‌ غلظت‌ آلبومین‌ پلاسما در حد

۲۵ g/L باقی‌ بماند. در بای‌ پس‌ قلبی‌ ـعروقی‌، غلظت‌ پلاسمائی‌ آلبومین‌ باید درحد ۲۵ g/L نگهداری‌ شود. در سندرم‌نفروتیک‌ حاد و نفروز حاد، ۲۵ گرم‌ ازمحلول‌ غلیظ همراه‌ با یک‌ داروی‌ مدرمناسب‌، یکبار در روز برای‌ ۱۰ـ۷ روزانفوزیون‌ وریدی‌ می‌شود.

در همودیالیز مقدار ۲۵g از محلول‌ ۲۰%به‌صورت‌ انفوزیون‌ وریدی‌ مصرف‌می‌شود. بیشینه‌ مقدار مصرف‌ دربزرگسالان‌ تا g/kg 2 طی‌ ۲۴ ساعت‌ است‌.

کودکان‌: برای‌ افزایش‌ حجم‌ خون‌،۱۲/۵ـ۲/۵ گرم‌ (یا g/kg 1 ـ ۰/۵) باسرعتی‌که‌ برای‌ بیمار قابل‌ تحمل‌ است‌، انفوزیون‌وریدی‌ می‌شود. در صورت‌ عدم‌ پاسخ‌کافی‌ طی‌ ۳۰ـ۱۵ دقیقه‌، مصرف‌ یک‌ دوزاضافی‌ توصیه‌ می‌شود. در سوختگی‌های‌شدید، پس‌ از تجویز حجمهای‌ زیاد ازمحلولهای‌ تزریقی‌ و حفظ حجم‌ پلاسما،پس‌ از ۲۴ ساعت‌، ابتدا ۲۵ گرم‌ انفوزیون‌وریدی‌ می‌شود و سپس‌ مقدار مصرف‌باید به‌گونه‌ای‌ تنظیم‌ شود که‌ غلظت‌آلبومین‌ پلاسما در حد g/L 25ـ۲۰ باقی‌بماند. در درمان‌ زیادی‌ بیلی‌روبین‌ نوزادان‌g/kg 1 از محلول‌ غلیظ در طول‌ انتقال‌ خون‌یا ۲ـ۱ ساعت‌ قبل‌ از آن‌ انفوزیون‌ وریدی‌می‌شود.

اشکال‌ دارویی‌:

Infusion: 5%, 20%

Be Sociable, Share!
دیدگاه توسط Pharmacy technician program در اردیبهشت ۱۶, ۱۳۸۹

My cousin recommended this blog and she was totally right keep up the fantastic work!

ارسال نظر
یک آواتار انتخاب کنید !

مشارکت علمی در سایت

روی تصویر کلیک کنید

فرصت های شغلی

کاریابی ابن سینا

نظرسنجی

لطفا حمایت کنید