دریافت فایل

دانلود كتب و نرم افزار دارويي

منوی اصلی

بخش های اصلی سایت

دسته بندی ها

لیست موضوعات سایت

مطالب پربازدید

لیست مطالب براساس بازدید

لینک همکاران

ثبت لینک سایت شما

اطلاعات آماری

آمار بازدیدها ، آنلاین ها و ...

 • افراد آنلاین : 0
 • ورودی گوگل امروز :
 • تعداد کل مطالب : 2366
 • تبادل لینک با : 116 سایت
 • بازدید امروز : 814
 • بازدید دیروز : 1319
 • بازدید این هفته : 7791
 • بازدید این ماه : 7791
 • بازدید کل : 81527
 • تعداد نظرات :
 • ارسال روزانه :
 • نظرات روزانه :

 • ۱٫۱ Central Analeptics.
 • 1.2 Psychoanaleptics (antidepressants).
 • 1.4 –Respiratory Stimulant.
 • 2.1 Anaesthetics
 • 2.2 Hypnotic.
 • 2.3 Barbiturates
 • 2.5 Anticonvulsants, including anti-epileptics.
 • 2.6 Tranquillizers
 • 2.6.1 Phenothiazines and derivatives
 • 2.6.2 Rauwolfia: Alkaloids and combinations.
 • 2.6.3 Tranquillisers: Diphenylmethane and its derivatives.
 • 2.6.5 Central nervous system depressants: Miscellaneous structures.
 • 2.7 Narcotic Analgesics
 • 2.8 Analgesic combinations.
 • 2.9 Other Analgesics
 • 2.10 Central nervous system depressants. Centrally active muscle relaxants.
 • 3 Connective Tissue Medicine
 • 3.1 Antirheumatics (anti-inflammatory agents).
 • 3.3 Antigout preparations.
 • 4 Local Anaesthetic.
 • 5.1 Adrenomimetics.
 • 5.2 Medicines affecting Autonomic functions: Adrenolytics (Sympathicolytics)
 • 5.3 Cholinomimetics (cholinergics)
 • 5.4 Cholinolytics.
 • 5.4.1 Anti-Parkinsonism preparations.
 • 5.6 Histamine.
 • 5.7 Antihistaminics, anti-emetics and antivertigo preparations.
 • 5.7.1 Antihistaminics.
 • 5.7.2 Anti-emetics and anti-vertigo preparations.
 • 5.8 Preparations for the common cold, including nasal decongestants and antihistaminics.
 • 5.10 Medicines affecting autonomic functions. Serotonin antagonists.
 • 6.1 Cardiac stimulants.
 • 6.2 Cardiac depressants.
 • 6.3 Cardiac glycosides.
 • 7 1:4 Vasodilators –coronary and other medicines used in angina pectoris.
 • 7.1 Hypotensive medicines.
 • 7.1.2 Rauwolfia : Diuretic combinations.
 • 7.1.3 Other hypotensives.
 • 7.1.4 Vascular medicines. Vasodilators –coronary and other medicines used in angina pectoris.
 • 7.1.5 Vasodilators – peripheral
 • 7.2 –Vasoconstrictors, pressor medicines.
 • 7.3 Migraine preparations
 • 7.4 –Lipotropic agents.
 • 7.5 Serum-cholesterol reducers.
 • 7.13 Other hypotensives.
 • 8 Medicines acting on blood and haemopoietic systems.
 • 8.1 Coagulants, haemostatics.
 • 8.2 Anticoagulants.
 • 8.3 Erythropoietics (haematinics).
 • 8.4
 • 9 Medicines against alcoholism.
 • 10.1 Antitussives and Expectorants
 • 10.2 (Bronchodilator).
 • 10.2.1 Inhalants.
 • 10.2.2 Medicines acting on respiratory system. Other.
 • 11 Medicines acting on the gastro-intestinal tract.
 • 11.1 Digestants.
 • 11.2 Gastro-intestinal anti-spasmodics and cholinolytics.
 • 11.3 Anorexigenics
 • 11.3.2 Anorexogenics
 • 11.4 Antacids
 • 11.4.1 Antacids: Acid neutralizers
 • 11.4.2 Acid neutralisers with antispasmodic.
 • 11.4.3 Antacids – Other
 • 11.5 Laxatives
 • 11.6 Lubricants and faecal softeners.
 • 11.7 Drugs acting on gastro-intestinal tract. Cholagogues.
 • 11.8 Suppositories.
 • 11.9 Antidiarrhoeals.
 • 11.9.1 Antidiarrhoeals in combination with anti-infective agents
 • 11.9.2 Antidiarrhoeals, other.
 • 11.10 Drugs acting on gastro-intestinal tract (special combinations).
 • 12 Anthelmintics, Bilharzia medicines, Filaricides, etc.
 • 13 Dermatological preparation}
 • 13.1 Antiseptics and Cleansing Agents.
 • 13.2 Anti-scabies medicines.
 • 13.3 Surface Anaesthetics.
 • 13.4 Dermatological Preparations – Antipruritics
 • 13.4.1 Dermatological preparation – corticosteroid without anti-infective agents.
 • 13.4.2 Dermatologicals – Other.
 • 13.5 Emollients and protectives.
 • 13.6 Dermatological Preparations: Rubefacients.
 • 13.7 Dermatological preparations.
 • 13.8 Keratolytics.
 • 13.9 Dermatological preparations – special combinations
 • 13.9.1 Preparations for psoriasis.
 • 13.9.2 Dermatological fungicides
 • 13.12 Acne preparations.
 • 14 Treatment of wounds.
 • 14.1 Wound disinfectants.
 • 14.2 Wound dressings.
 • 15.1 Ophthalmic preparations with antibiotics.
 • 15.2 Ophthalmic preparations with corticosteroids
 • 15.3 Ophthalmic preparations: Combination antibiotics and corticosteroids.
 • 15.4 Ophthalmic preparations: Other.
 • 15.5 Ophthalmic preparations. Other.
 • 16 Ear, nose and throat preparations
 • 16.1 Nasal Decongestants
 • 16.2 Aural Preparations, Ear Drops
 • 16.3 Surface anaesthetics.
 • 16.4 Naso-pharyngeal and bucco-pharyngeal antiseptics.
 • 17.1 Peripherally-acting muscle relaxants.
 • 18 Medicines acting on genito-urinary system.
 • 18.1 Diuretics.
 • 18.3 Medicines acting on genito-urinary system – Ion exchange preparations.
 • 18.5 Urinary tract antiseptics.
 • 18.6 Vaginal Preparations.
 • 18.7 Contraceptive preparations.
 • 18.8 Ovulation controlling agents.
 • 18.9 Uterine antispasmodics
 • 19 Oxytocics
 • 20.1 –Antibiotics.
 • 20.1.1 Broad and medium spectrum antibiotics
 • 20.1.2 Penicillins
 • 20.1.6 Topical Antibiotics
 • 20.1.7 Antimicrobial (chemotherapeutic) agents: Antifungal antibiotics
 • 20.2 Antimicrobial (Chemotherapeutic) agents other than antibiotics.
 • 20.2.1 Sulphonamides.
 • 20.2.2 Fungicides.
 • 20.2.3 Tuberculostatics
 • 20.2.4 Leprostatics.
 • 20.2.6 Medicines against protozoa.
 • 20.2.8 Antiviral agents.
 • 20.4 Mineral substitutes, electrolytes.
 • 21.2 Oral hypoglycaemics.
 • 21.3 Thyroid preparation.
 • 21.5 Corticosteroids.
 • 21.5.1 Corticosteroids and analogues.
 • 21.5.4 Other combinations
 • 21.6 Anabolic steroids.
 • 21.7 Male sex hormones.
 • 21.8 Female sex hormones
 • 21.8.1 Estrogens.
 • 21.8.2 Progesterones with estrogens.
 • 21.9 Androgen-estrogen combinations.
 • 21.10 Trophic hormones.
 • 21.12 Hormone inhibitors.
 • 22 Vitamins
 • 22.1 Vitamins, Multivitamins and multivitamins with minerals.
 • 22.1.1 Vitamins for paediatric use
 • 22.1.2 Vitamins for pre-natal use.
 • 22.1.4 Vitamins: Other.
 • 22.1.5 Vitamins (Vitamin B-complex with Vitamin C).
 • 23.1 Multivitamins.
 • 24 (Mineral substitutes, electrolytes)
 • 25 –Special Foods
 • 26 Cytostatic agents.
 • 26.1 –Phenothiazines and derivatives.
 • 28 Contrast media.
 • 30 Biologicals.
 • 30.1 Antigens
 • 30.2 Antibodies
 • 30.3 Biologicals. Other
 • 30.4 Biologicals – Other.
 • 31 Enzymatic Preparations.
 • 32 Enzyme Inhibitors
 • 32.2 Other: Polyherbal medicine
 • 32.5 Artificial tear and contact lens solutions
 • 32.7 Topical applications of delousing agents.
 • 33 Tonics.
 • 34 Other –intrauterine device
 • 34.7 Topical applications of delousing agents.
 • 99 10.5/3596
 • 201.1 Broad and medium Spectrum Antibiotics.
 • Be Sociable, Share!
  ارسال نظر
  یک آواتار انتخاب کنید !

  مشارکت علمی در سایت

  روی تصویر کلیک کنید

  فرصت های شغلی

  کاریابی ابن سینا

  نظرسنجی

  لطفا حمایت کنید