دریافت فایل

دانلود كتب و نرم افزار دارويي

منوی اصلی

بخش های اصلی سایت

دسته بندی ها

لیست موضوعات سایت

مطالب پربازدید

لیست مطالب براساس بازدید

لینک همکاران

ثبت لینک سایت شما

اطلاعات آماری

آمار بازدیدها ، آنلاین ها و ...

 • افراد آنلاین : 0
 • ورودی گوگل امروز :
 • تعداد کل مطالب : 2366
 • تبادل لینک با : 116 سایت
 • بازدید امروز : 760
 • بازدید دیروز : 1002
 • بازدید این هفته : 778
 • بازدید این ماه : 9812
 • بازدید کل : 83548
 • تعداد نظرات :
 • ارسال روزانه :
 • نظرات روزانه :

همکار گرامی

باسلام و احترام انجمن داروسازان تهران  درجهت تعیین  حداقل دستمزد مسئولین فنی داروخانه های تهران برای سال   ۸۹  با عنایت به تبصره ۳ و۴ ماده ۳۰آئین نامه داروخانه ها و با توجه به لزوم تامین نیروی انسانی مسئول فنی مورد نیاز داروخانه ها و بمنظور اصلاح پایه دستمزد همکاران داروساز مسئول فنی و توافق به عمل آمده درجلسه مورخه ۱۲/۲/۸۹ هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران و همچنین نامه شماره ۵۵/۸۹مورخه ۱۲/۲/۸۹ انجمن داروسازان ایران ، حداقل دستمزد مسئولین فنی تهران که دارای پروانه مسئولیت فنی  می باشند بشرح زیر تصویب و پیشنهاد می گردد.

۱- حداقل دستمزد ماهانه مسئول فنی برای۸ساعت کار روزانه ( ۴۴ساعت کار درهفته ) در داروخانه که دارای پروانه مسئولیت فنی می باشند بعنوان پایه ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ریال اعلام می گردد.

۲- با توجه به تبعیت ازقانون کار برای ساعات کار بیش از ۸ ساعت در روز اضافه کار به نرخ ساعتی ۱۴۰% دستمزد هرساعت و برای کار درساعت ۱۰ شب تا ۶ صبح (شیفت شب ) به ازای هرساعت ۱۳۵% نرخ مزبور می باشد .

۳- مرخصی استحقاقی طبق قانون کار ۲۶ روز درسال می باشد . پرداخت حقوق داروساز جانشین دراین مدت به عهده موسس می باشد . براساس ماده ۲۲ آئین نامه داروخانه ها مسئولیت جایگزینی قائم مقام به عهده مسئول فنی خواهد بود .

درصورتی که روزهای مرخصی ازاین مدت تجاوز نماید پرداخت دستمزد به عهده مسئول فنی خواهد بود .

۴- هزینه تهیه ملزومات کار ( روپوش ، لوازم التحریر ، کتب مورد نیاز و از این قبیل ) به عهده موسس    می باشد.

۵- هزینه ثبت نام یک دوره بازآموزی درسال به عهده موسس می باشد و لی مدت حضور دربازآموزی ازمرخصی سالیانه کسرخواهد شد .

۶- ۵۰% هزینه های صدور پروانه مسئولیت فنی داروخانه ازکمیسیون قانونی به عهده موسس و ۵۰% به عهده مسئول فنی خواهد بود .

۷- ۵۰% هزینه صدور بیمه مسئولیت حرفه ای مسئولیت حرفه ای مسئول فنی به عهده موسس و ۵۰% باقی مانده به عهده مسئول فنی  خواهد بود .

۸- هرگونه اختلاف در روابط فی مابین موسس و مسئول فنی با حکمیت شورای حل اختلاف مستقر درانجمن داروسازان تهران  قابل بررسی خواهد بود .

۸- تاریخ اجرای مفاد این اطلاعیه از  ۱/۱/۱۳۸۹    به مدت یکسال شمسی  می باشد .

هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران

همکار گرامی

باسلام و احترام انجمن داروسازان تهران  درجهت تعیین  حداقل دستمزد مسئولین فنی داروخانه های تهران برای سال   ۸۹  با عنایت به تبصره ۳ و۴ ماده ۳۰آئین نامه داروخانه ها و با توجه به لزوم تامین نیروی انسانی مسئول فنی مورد نیاز داروخانه ها و بمنظور اصلاح پایه دستمزد همکاران داروساز مسئول فنی و توافق به عمل آمده درجلسه مورخه ۱۲/۲/۸۹ هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران و همچنین نامه شماره ۵۵/۸۹مورخه ۱۲/۲/۸۹ انجمن داروسازان ایران ، حداقل دستمزد مسئولین فنی تهران که دارای پروانه مسئولیت فنی  می باشند بشرح زیر تصویب و پیشنهاد می گردد.

۱- حداقل دستمزد ماهانه مسئول فنی برای۸ساعت کار روزانه ( ۴۴ساعت کار درهفته ) در داروخانه که دارای پروانه مسئولیت فنی می باشند بعنوان پایه ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ریال اعلام می گردد.

۲- با توجه به تبعیت ازقانون کار برای ساعات کار بیش از ۸ ساعت در روز اضافه کار به نرخ ساعتی ۱۴۰% دستمزد هرساعت و برای کار درساعت ۱۰ شب تا ۶ صبح (شیفت شب ) به ازای هرساعت ۱۳۵% نرخ مزبور می باشد .

۳- مرخصی استحقاقی طبق قانون کار ۲۶ روز درسال می باشد . پرداخت حقوق داروساز جانشین دراین مدت به عهده موسس می باشد . براساس ماده ۲۲ آئین نامه داروخانه ها مسئولیت جایگزینی قائم مقام به عهده مسئول فنی خواهد بود .

درصورتی که روزهای مرخصی ازاین مدت تجاوز نماید پرداخت دستمزد به عهده مسئول فنی خواهد بود .

۴- هزینه تهیه ملزومات کار ( روپوش ، لوازم التحریر ، کتب مورد نیاز و از این قبیل ) به عهده موسس    می باشد.

۵- هزینه ثبت نام یک دوره بازآموزی درسال به عهده موسس می باشد و لی مدت حضور دربازآموزی ازمرخصی سالیانه کسرخواهد شد .

۶- ۵۰% هزینه های صدور پروانه مسئولیت فنی داروخانه ازکمیسیون قانونی به عهده موسس و ۵۰% به عهده مسئول فنی خواهد بود .

۷- ۵۰% هزینه صدور بیمه مسئولیت حرفه ای مسئولیت حرفه ای مسئول فنی به عهده موسس و ۵۰% باقی مانده به عهده مسئول فنی  خواهد بود .

۸- هرگونه اختلاف در روابط فی مابین موسس و مسئول فنی با حکمیت شورای حل اختلاف مستقر درانجمن داروسازان تهران  قابل بررسی خواهد بود .

۸- تاریخ اجرای مفاد این اطلاعیه از  ۱/۱/۱۳۸۹    به مدت یکسال شمسی  می باشد .

هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران

همکار گرامی

باسلام و احترام انجمن داروسازان تهران  درجهت تعیین  حداقل دستمزد مسئولین فنی داروخانه های تهران برای سال   ۸۹  با عنایت به تبصره ۳ و۴ ماده ۳۰آئین نامه داروخانه ها و با توجه به لزوم تامین نیروی انسانی مسئول فنی مورد نیاز داروخانه ها و بمنظور اصلاح پایه دستمزد همکاران داروساز مسئول فنی و توافق به عمل آمده درجلسه مورخه ۱۲/۲/۸۹ هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران و همچنین نامه شماره ۵۵/۸۹مورخه ۱۲/۲/۸۹ انجمن داروسازان ایران ، حداقل دستمزد مسئولین فنی تهران که دارای پروانه مسئولیت فنی  می باشند بشرح زیر تصویب و پیشنهاد می گردد.

۱- حداقل دستمزد ماهانه مسئول فنی برای۸ساعت کار روزانه ( ۴۴ساعت کار درهفته ) در داروخانه که دارای پروانه مسئولیت فنی می باشند بعنوان پایه ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ریال اعلام می گردد.

۲- با توجه به تبعیت ازقانون کار برای ساعات کار بیش از ۸ ساعت در روز اضافه کار به نرخ ساعتی ۱۴۰% دستمزد هرساعت و برای کار درساعت ۱۰ شب تا ۶ صبح (شیفت شب ) به ازای هرساعت ۱۳۵% نرخ مزبور می باشد .

۳- مرخصی استحقاقی طبق قانون کار ۲۶ روز درسال می باشد . پرداخت حقوق داروساز جانشین دراین مدت به عهده موسس می باشد . براساس ماده ۲۲ آئین نامه داروخانه ها مسئولیت جایگزینی قائم مقام به عهده مسئول فنی خواهد بود .

درصورتی که روزهای مرخصی ازاین مدت تجاوز نماید پرداخت دستمزد به عهده مسئول فنی خواهد بود .

۴- هزینه تهیه ملزومات کار ( روپوش ، لوازم التحریر ، کتب مورد نیاز و از این قبیل ) به عهده موسس    می باشد.

۵- هزینه ثبت نام یک دوره بازآموزی درسال به عهده موسس می باشد و لی مدت حضور دربازآموزی ازمرخصی سالیانه کسرخواهد شد .

۶- ۵۰% هزینه های صدور پروانه مسئولیت فنی داروخانه ازکمیسیون قانونی به عهده موسس و ۵۰% به عهده مسئول فنی خواهد بود .

۷- ۵۰% هزینه صدور بیمه مسئولیت حرفه ای مسئولیت حرفه ای مسئول فنی به عهده موسس و ۵۰% باقی مانده به عهده مسئول فنی  خواهد بود .

۸- هرگونه اختلاف در روابط فی مابین موسس و مسئول فنی با حکمیت شورای حل اختلاف مستقر درانجمن داروسازان تهران  قابل بررسی خواهد بود .

۸- تاریخ اجرای مفاد این اطلاعیه از  ۱/۱/۱۳۸۹    به مدت یکسال شمسی  می باشد .

هیئت مدیره انجمن داروسازان تهرانBe Sociable, Share!
ارسال نظر
یک آواتار انتخاب کنید !

مشارکت علمی در سایت

روی تصویر کلیک کنید

فرصت های شغلی

کاریابی ابن سینا

نظرسنجی

لطفا حمایت کنید