دریافت فایل

دانلود كتب و نرم افزار دارويي

منوی اصلی

بخش های اصلی سایت

دسته بندی ها

لیست موضوعات سایت

مطالب پربازدید

لیست مطالب براساس بازدید

لینک همکاران

ثبت لینک سایت شما

اطلاعات آماری

آمار بازدیدها ، آنلاین ها و ...

 • افراد آنلاین : 4
 • ورودی گوگل امروز : 0
 • تعداد کل مطالب : 2366
 • تبادل لینک با : 116 سایت
 • بازدید امروز : 897
 • بازدید دیروز : 1155
 • بازدید این هفته : 4784
 • بازدید این ماه : 21169
 • بازدید کل : 68682
 • تعداد نظرات :
 • ارسال روزانه :
 • نظرات روزانه :

لیست مهمترین داروهایی که بدلیل شباهت دیداری Sight Alike) ) یا شباهت شنیداری Alike)Sound ) ممکن است در داروخانه اشتباهاً به جای یکدیگر پیچیده شوند .

۱

Acetazolamide

Acetaminophen

34

Digestive

Diazepam

2

Adult cold

Adult cotrimoxazole

35

Dihydroergotoxin

Dihydroergotamin

3

Adult cold

Acetaminophen Codeine

36

Dimenhydrinate

Diphenoxylate

4

Adult cold

Aldacton

37

Florazepam

Lorazepam

5

Allopurinol

Haloperidol

38

Folic Acid

Folinic Acid

6

Allopurinol

Amitriptyline

39

Fosamax ­(Alend ronate )

Flomax(tamsulosin)

7

Allopurinol

Alprenolol

40

Hydroquinone

Hydrocortizone

8

Aminofusion

Aminophylline

41

Hydroxyzine

Hydralazine

9

Ampicillin

Asprin

42

Isocarboxazide

Isosorbide

10

Ampicillin

Amitriptyline

43

Lasix

Losar

11

Amp. Citicolin

Ampicillin

44

Levothyroxine

Lovastatin

12

Amp.penicillin

Ampicillin

45

Librax

Lasix

13

ASA

ACA

46

Lomotil

Lominalet-luminal

14

ASA children

ASA codeine

47

Loratadine

Lovastatine

15

Atromids

Aluminium mg s

48

Mebendazole

Metronidazole

16

Beclomethazone

Betamethazone

49

Methimazole

Metronidazole

17

Bromhexine

Bromocriptine

50

Myalgin

Metergin

18

Calcium gluconate

Calcium Dobesilate

51

Naltrexone

Naproxen

19

Carbamazepine

Carbimazole

52

Nitrofurazone

Nitrofurantoin

20

Chloramphenicol

Chlorpheniramine

53

Nystatin oral

Nystatin ovul

21

Chloramphenicol

Chlorambucil

54

Piracetam

Piroxicam

22

Chlorpromazine

Chlorpropamide

55

Prazosin

Presantine

23

Chlorpropamide

Chlordiazepoxide

56

Priactin

Pancreatin

24

Clidinium C

Clindamycine

57

Primidone

Prednisolon

25

Clobetazole

Clotrimazole

58

Quinidin

Clindamycin

26

Clomiphen

Clomipramine

59

Salbutamol

Sorbitol

27

Clomipramine

Cholestyramine

60

Syrup Alminium

Syrup Mom

28

Clomipramine

Chlorpromazine

61

Tegretol

Tavagyl

29

Clonidine

Quinidine

62

Terbutaline

Tetaboline

30

Cordipin/corgard

Carnitin

63

Tetracosactide

Testostrone

31

De-Nol

Danol

64

Valium

Warfarin

32

Diazepam

Digoxine

65

Zarontin

Zaditen

33

Digestive

Digoxine

1

Ampicillin

Asprin

34

Salbutamol

Sorbitol

2

Allopurinol

Haloperidol

35

Folic Acid

Folinic Acid

3

Beclomethazone

Betamethazone

36

Diazepam

Digoxine

4

Bromhexine

Bromocriptine

37

Digestive

Diazepam

5

Chloramphenicol

Chlorpheniramine

38

Zarontin

Zaditen

6

Chloramphenical

Chlorambuclie

39

Terbutaline

Tetaboline

7

Clonidine

Quinidine

40

Naltrexone

Naproxen

8

Calcium gluconate

Calcium Dubesylate

41

Chlorpropamide

Chlordiazepoxide

9

Adult cold

Adult cotrimoxazole

42

Chlorpromazine

Chlorpropamide

10

Digestive

Digoxine

43

Clomiphen

Clomipramine

11

Clidinume C

Clindamycine

44

Clomipramine

Chlorpromazine

12

Clomipramine

Cholestyramine

45

Tegretol

Tavagyl

13

Amp. Citicolin

Ampicilline

46

Allopurinol

Amitriptyline

14

Lomotil

Lominalet-luminal

47

Ampicilline

Amitriptyline

15

Librax

Lasix

48

Adultcold

Acetaminaphen Codeine

16

ASA

ACA

49

Quinidin

Clindamycin

17

Methimazole

Metronidazole

50

Alluporinol

Alprenolol

18

Hydroguinone

Hydrocortizone

51

Nitrofurazon

Nitrofurantoin

19

Aminofusion

Aminophylline

52

Piracetam

Piroxicam

20

Valiume

Warfarine

53

Priactine

Pancreatin

21

Florazepam

Lorazepam

54

Dihydroergotoxin

Dihydroergotamin

22

Levothyroxine

Lovastatin

55

Nystatin oral

Nystatin ovul

23

Acetazolamide

Acetaminophen

56

Myalgin

Metergin

24

Dimenhydrinate

Diphenexylate

57

Atromids

Aluminums

25

Mebendazole

Metronidazole

58

Syrup Allminium

Syrup Mom

26

Isocarboxazide

Isosorbide

59

ASA children

ASA codeine

27

Tetracosactide

Testostrone

60

De-Nol

Danol

28

Carbamazepine

Carbimazole

61

Fosamax ­(Alend ronate )

Flomax(tamsulosin)

29

Primidone

Prednisolon

62

Prazosin

Presantine

30

Clobetazole

Clotrimazole

63

Lasix

Losar

31

Loratadine

Lovastatine

64

Adult cold

Aldacton

32

Hydroxyzine

Hydralazine

65

Cordipin/corgard

Carnitin

33

Amp.penicillin

Ampicilline

Be Sociable, Share!
دیدگاه توسط هادی شفقت در دی ۱۵, ۱۳۸۹

اسامی داروهای گیاهی مخصوص (عرق کردن زیاد )جنوب کشور را برام بفرستید.

ارسال نظر
یک آواتار انتخاب کنید !

مشارکت علمی در سایت

روی تصویر کلیک کنید

فرصت های شغلی

کاریابی ابن سینا

نظرسنجی

لطفا حمایت کنید